• neiyetu

Склопување CV на погонската осовина за TOYOTA

  • Drive Shaft CV Assembly For TOYOTA

    Склопување CV на погонското вратило За ​​TOYOTA

    Функцијата на универзален спој со постојана брзина е да ги поврзе двете ротирачки вратила со вклучена промена на аголот или меѓусебната положба, и да направи двете шахти да ја пренесуваат моќноста со иста аголна брзина. Може да го надмине проблемот со нееднаквата брзина на обичниот универзален спој на попречно вратило и е особено погоден за употреба на управувачката погонска оска.